Evolution of Thailand’s lure maker

Evolution of Thailand’s lure maker

Evolution of Thailand’s lure maker ภูมิใจ…..เหยื่อคนไทย ตอนที่ 1 การทำเหยื่อบ้านเรานั้น(พ.ศ.2552) ในเรื่องรูปทรงการทำเหยื่อจากที่ว่า คิดไม่ออกต้องทำกบกระโดดไว้ก่อน เริ่มเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด ในเรื่องหนึ่งที่ควรหยิบยกมาพูดถึง นั่นคือ...