เซ็ทปลายาง SETLURE/60UL

฿280.00

รายละเอียดเพิ่มเติม

เซ็ทปลายาง SETLURE/60UL
– ปลายางหางแบน จำนวน 10 ตัว
– ปลายางหางแฉก จำนวน 11 ตัว
– ปลายางหางตุ้ม จำนวน 11 ตัว
– ปลายางหางเดี่ยว จำนวน 11 ตัว
– ตะขอ ILS #2/0  จำนวน 2 ตัว
– ตะขอ ILS #02  จำนวน 2 ตัว
– ตะขอ OS4004 #02  จำนวน 1 ตัว
– ตะขอ OS4005 #01 จำนวน 1 ตัว
– หัวจิ๊ก CHINU 1 กรัม จำนวน 1 ตัว
– หัวจิ๊ก RJH 5,7,10 กรัม อย่างละ 1 ตัว
– ตะกั่วทองเหลือง OBS 1.8,3.5 กรัม  อย่างละ 1 ตัว
– ลูกปัดเรืองแสง จำนวน 4 ลูก