KYLIN ( 1 Pack )

฿1,200.00฿2,000.00

มีระยะความยาว 3 รุ่น คือ 2.7 / 3.6 / 4.5 เมตรเท่านั้นตัวคันจะเป็น
ลายไผ่ อย่างสวยสวยงาม คัดแบลงค์แต่ละเส้นที่มีคุณภาพ ผ่านการตกแต่ง
ทำด้วยมือทีละคัน ด้ามคันจะเป็นไหม พันมาสวยงาม พาวเว่อร์ลิฟท์ ของคัน
ที่ซ่อนไว้ ใต้ความหรูหรา ล้วนทรงอาณุภาพอย่างยิ่ง เมื่อได้ใช้งาน น้ำหนัก
ของคันที่เบา ทำให้ได้เปรียบในการใช้เย่อปลาทั้งวัน สมดุลของคันแต่ละท่อน
เมื่อยืดออกมา สัมผัสแรกที่ได้สะบัดคัน จะรู้สึกและรับรู้ได้ว่า นั้นคือ คันระดับ
ไฮเอนท์อย่างแท้จริง

รายละเอียดเพิ่มเติม

มีระยะความยาว 3 รุ่น คือ 2.7 / 3.6 / 4.5 เมตรเท่านั้นตัวคันจะเป็น
ลายไผ่ อย่างสวยสวยงาม คัดแบลงค์แต่ละเส้นที่มีคุณภาพ ผ่านการตกแต่ง
ทำด้วยมือทีละคัน ด้ามคันจะเป็นไหม พันมาสวยงาม พาวเว่อร์ลิฟท์ ของคัน
ที่ซ่อนไว้ ใต้ความหรูหรา ล้วนทรงอาณุภาพอย่างยิ่ง เมื่อได้ใช้งาน น้ำหนัก
ของคันที่เบา ทำให้ได้เปรียบในการใช้เย่อปลาทั้งวัน สมดุลของคันแต่ละท่อน
เมื่อยืดออกมา สัมผัสแรกที่ได้สะบัดคัน จะรู้สึกและรับรู้ได้ว่า นั้นคือ คันระดับ
ไฮเอนท์อย่างแท้จริง

ข้อมูลเพิ่มเติม

เลือกความยาว

2.1 เมตร, 2.4 เมตร, 2.7 เมตร, 3.6 เมตร, 4.5 เมตร