Review Forte Cosmo Jig

Review Forte Cosmo Jig

เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันทำให้บรรดานักตกปลาทะเลได้หยุดพักและมีเวลาดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ตกปลาที่ต้องทำงานหนักมาตลอดฤดูกาลรวมทั้งมีเวลาที่จะเสาะแสวงหาอุปกรณ์ใหม่ๆเพื่อเตรียมไว้สำหรับฤดูกาลตกปลาทะเลที่จะมาถึงในเร็วๆนี้...