Rod .. How to ว่าด้วยเรื่องคันเบ็ดล้วนๆ ตอนที่ 2

Rod .. How to ว่าด้วยเรื่องคันเบ็ดล้วนๆ ตอนที่ 2

เรื่อง Rod .. How to ว่าด้วยเรื่องคันเบ็ดล้วนๆ ตอนที่ 2 หลังจากที่เราทำความรู้จักเรื่องแบลงค์ในตอนที่ 1 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้เขียนพยายามจะโยงให้คนซื้อรู้จัก ถึงอุปกรณ์การสร้างคันเบ็ด เพื่อเป็นแนวทาง ความรู้ในการเลือกซื้อคันเบ็ดอีกด้วย...