NEARFONG ( 2 Pack )

฿3,200.00฿4,200.00

มีระยะความยาว 3 รุ่น คือ 2.7 / 3.6 / 4.5 เมตรเท่านั้นตัวคันจะเป็น
ลายไผ่เป็นปล้องๆ อย่างสวยสวยงาม คัดแบลงค์แต่ละเส้นที่มีคุณภาพ ผ่าน
การ ตกแต่งทำด้วยมือทีละคันด้ามคันจะเป็นลายหวาย สวยงาม มีการเคลือบ
ด้วยน้ำยาเกรดสูง เพื่อให้มีความสวยงามและคงทน

รายละเอียดเพิ่มเติม

มีระยะความยาว 3 รุ่น คือ 2.7 / 3.6 / 4.5 เมตรเท่านั้นตัวคันจะเป็น
ลายไผ่เป็นปล้องๆ อย่างสวยสวยงาม คัดแบลงค์แต่ละเส้นที่มีคุณภาพ ผ่าน
การ ตกแต่งทำด้วยมือทีละคันด้ามคันจะเป็นลายหวาย สวยงาม มีการเคลือบ
ด้วยน้ำยาเกรดสูง เพื่อให้มีความสวยงามและคงทน

ข้อมูลเพิ่มเติม

เลือกความยาว

2.7 เมตร, 3.6 เมตร, 4.5 เมตร