เรื่อง Adventure Top 10 : 10 รอกเบสดังในอดีต (2550-2555)


 1. BRAND AVET
  MODEL SX6/4 2SPEED
  มี 3 สี ตัวรอกบอรนซ์เงิน/ทอง/น้ำเงิน
  เกียร์ 3.8:1/6.3:1
  ตลับลูกปืน 6 ตลับ
  ระบบเบรค River Drag
  น้ำหนัก 419.572 g
  ความจุสาย 161b/375yd 20lb/220yd
 2. BRAND NEWELL
  MODEL S220-5
  มี 1 สี ตัวรอกสีดำ
  เกียร์ 5.0:1
  ตลับลูกปืน 2 ตลับ
  ระบบเบรค Star Drag
  น้ำหนัก n/a g
  ความจุสาย 20lb/200yd
 3. BRAND SHIMANO
  MODEL OCEA JIGGER NR
  มี 2 สี ตัวรอกสี บรอนซ์เงิน / ทอง
  เกียร์ 6.2:1
  ตลับลูกปืน 7+1 ตลับ
  ระบบเบรค Star Drag
  น้ำหนัก n/a g
  ความจุสาย PE4/300M PE5/220
 4. BRAND PENN
  MODEL 975 CSLD
  มี 1 สี ตัวรอกสีทอง
  เกียร์ 4.4:1
  ตลับลูกปืน 2+1 ตลับ
  ระบบเบรค River Drag
  น้ำหนัก 460 g
  ความจุสาย 15lb/340yd
 5. BRAND DAIWA
  MODEL SALTICA SASURF 30
  มี 2 สี สีเงิน แดง / เงิน น้ำเงิน
  เกียร์ 5.4:1
  ตลับลูกปืน 2CRBB+4BB+1 ตลับ
  ระบบเบรค Star Drag
  น้ำหนัก 482 g
  ความจุสาย 30lb/200yd
 6. BRAND SHIMANO
  MODEL TRINIDAD TN12
  มี 1 สี ตัวรอกสีบอรนซ์ทอง
  เกียร์ 6.2:1
  ตลับลูกปืน 6+1 ตลับ
  ระบบเบรค Star Drag
  น้ำหนัก 417 g
  ความจุสาย 12lb/300yd
 7. BRAND DAIWA
  MODEL SALTIST 30T
  มี 1 สี ตัวรอกสีบอรนซ์เงิน
  เกียร์ 4.9:1
  ตลับลูกปืน 4+1 ตลับ
  ระบบเบรค Star Drag
  น้ำหนัก 677.54 g
  ความจุสาย 30lb/200yd
 8. BRAND PENN
  MODEL 525 GS
  มี 1 สี ตัวรอกสีดำ
  เกียร์ 4.4:1
  ตลับลูกปืน 3+1 ตลับ
  ระบบเบรค Star Drag
  น้ำหนัก 510.282 g
  ความจุสาย 15lb/340yd
 9. BRAND ACCURATE
  MODEL B-197 XC
  มี 1 สี ตัวรอกสีเงิน / ทอง
  เกียร์ 6.0:1
  ตลับลูกปืน 5+2 ตลับ
  ระบบเบรค River Drag
  น้ำหนัก 510 g
  ความจุสาย 15lb/300yd
 10. BRAND PRO GEAR
  MODEL OCEANUS 30
  มี 1 สี ตัวรอกสีเงิน
  เกียร์ 4.9:1
  ตลับลูกปืน 7 ตลับ
  ระบบเบรค River Drag
  น้ำหนัก 708.725 g
  ความจุสาย 30lb/300yd